هدايت سلطانزاده

o            عضو هئيت اجراييه

 

 

   ●  نکاتی کوتاه  در باره شعور ملی >>>

●  عبدولله افسری   >>>

●  بيزيم او سارى چنگيز  >>>

●  انقلاب و ضد انقلاب در انقلاب بهمن:چرا انقلاب بهمن یک انقلاب ارتجاعی بود؟   >>>        pdf

●  چرا جمهوری اسلامی بر سر قدرت مانده است؟و چگونه باید از جمهوری اسلامی عبور کرد؟

      چگونه اقلیت حاکمی حکومت میکند؟   >>>         pdf>>>

●  مصاحبه اختصاصی کانون دمکراسی آذربایجان با هدایت سلطانزاده   >>>

●  مصاحبه راديو همبستگی با هدايت سلطانزاده عضو هئيت اجراييه    1 >>>          2 >>>

●  مصاحبه  هدايت سلطانزاده عضو هئيت اجراييه جنبش فدرال دموکرات آذربايجانبا راديو همبستگی   >>>

●  مصاحبه : جايگاه جنبش زنان در ايران و رابطه آن با جنبشهاى اجتماعى ديگر  >>>

 سخنرانى در پارلمان سوئد (English)  -  >>>

●   «نه ائتمه لى؟» سئميناريندا چيخيش >>>

 ●  آناديلى و ميللى کيمليک    >>>        pdf

●   هويت ملى و زبان مادرى   pdf      <<<

●  Hidayət Sultanzadə: Anadili Milli Kimlik       >>>       pdf

  ●  ايراندا ميلى سورون و دموکراتيا  >>>

●  Hidayət Sultanzadə : İranda Milli Sorun və Demokratiya  >>>

●  دموکراسى و مساله ملى در ايران (طرح کلى و ساده يک مساله)  >>>

●  سارى تئللى قارداشيم    >>>

●   درسهای انقلاب خاور میانه و ظرفیت های مبارزه غیر خشونت آميز  >>>         PDF

●   در چرائی خشونت سیاسی و فرهنگی علیه ملیت ها در ایران  >>>

●  سرود زنان: عشق و عدالت    >>>

●   دموکراسى و حق تعيين سرنوشت >>>       PDF>>>

●  حميد آرش آزادين عزيز خاطيره سينه!

●  براى حميد آرش آزاد (خواجه اميرى)  >>>

 دو جرثقيل و دو سرزمين   >>>

●   دو شخص و دو چهره : حاج ابوالقاسم و آقا بیگ >>>        pdf

 گاندى و مبارزه مسالمت آميز  >>>     pdf

●   نافرمانى مدنى و قانون بى زمانه آنتيگون   >>>        pdf

بياد عباس حجرى      >>>      pdf

●  ما و مشروعه طلبان   >>>

●  آذربايجانين دؤنمز اوغوللارينين اؤلمز خاطيره لرينه عشق اولسون! -  عاشقان کشتگان معشوقند  >>>

●  قهرمانان فراموش نميشوند pdf>>>

●  انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی : چرا بدینگونه بود  و چه نتایجی میتوان گرفت؟ >>>

●  انتخابات در جمهوری اسلامی: چقدر انتخابی و چقدر مشروع است؟  >>>

●  چرا انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند واقعی باشد؟ <<<

●  ريشه های فئودالی در جمهوری اسلامی  و ادعای مدرنيستی آن در انديشه اصلاح طلبان >>>

●  کاپو و ترس و نکبت رايش اسلامی  >>>

●  خمينی و ايدوئولوژی انقلاب بهمن  >>>

●   حاکميت، تماميت ارضی و حق تعيين سرنوشت  >>>

●   شونیسم فارس؟ استفاده‌های درست و نادرست از یک مفهوم!  >>>

●   زبان ، اید ئولوژی و هویت ملی     PDF 

●  فدراليسم چيست؟   >>>  

●  فدراليسم و تفکيک قوا  PDF

●  بياد فرزانه بزرگ سرزمينمان  >>>

●  حق شهروندی، مليت و حق تعيين سرنوشت!   >>>         PDF

●  به ياد زنانيکه در دفاع از حقوق زنان سر به دار سپردند!     >>>

●  مردان عصر تاریکی  وبار مسئولیت فردی    >>>

●  جمهورى اسلامى و مخالفين آن    >>>

●  اصلاحات و ظرفيتهای تغيير در يک نظام توتاليتر!  >>>

●   تاملی بر مفهوم براندازی و سو استفاده ازچندواژه!  >>>

●  چرا فدراليسم و چرا حالا ؟   >>>

●  آيا حق تعيين سرنوشت به معنى جدايى است؟  >>>

●  نوروز در قزل قلعه : بیاد بیژن جزنی و یاران شهید ش    >>>

●  متن نطق روبسپير: درباره آزادی مطبوعات    >>>

●  فرانسا اودلار ايچينده! فرانسه در آتش: شورش نسلى سوخته     >>>

●  ای کاش جنایت را نام رساتری می بود! <<<

●  پیروزی محدود مردم مصر و" خلاء رهبری" >>>

●  فانتزی ایدوئولوژیک نئولیبرالیسم و شبیخون آزاد گانگستر های مالی <<<

  مصاحبه راديوئی با هدايت سلطانزاده   عضو هئيت اجراييه جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان <<<

 

   هدایت سلطانزاده: تاملی بر شعارهای دوره انقلاب:استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی        >>>

 

●   هدايت سلطانزاده نين نه ائتمه لى سئميناريندا چيخيشى     >>>

 

●   مصاحبه با هدايت سلطانزاده: جايگاه جنبش زنان در ايران و رابطه آن با جنبشهاى اجتماعى ديگر      >>>

 

●   هدايت سلطانزاده نين اوروپا پارلامنتينده کى چيخيشى     >>>

●  منشور «سومکا» در پوشش مشروطه خواهان ليبرال دموکرات      >>>

●   متن سخنرانى در پارلمان اوروپا  >>>

●   زبان مادری و حقوق بشر زبان مادری  ترجمه ^

●  ما و مشروعه طلبان   <<<<

●   فانتزی ایدوئولوژیک نئولیبرالیسم و  شبیخون آزاد گانگستر های مالی  <<< 


  İranı ideologiya deyil, demokratiya xilas edəcək  >>>  

●   تاملی بر شعارهای دوره انقلاب:استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی    >>>

●   خمينی و ايدوئولوژی انقلاب بهمن  >>>

●     نه ائتمه لى سئميناريندا چيخيش >>>

●   در چرائی خشونت سیاسی و فرهنگی علیه ملیت ها در ایران  >>>

●   پیروزی محدود مردم مصر و" خلاء رهبری"  >>>

●  

●  

●